DUMAS-JOHANSEN Specialrejser
Agricultural Tours of Denmark

Ophørt pr. 1. januar 2021

Vi var et fagligt rejsebureau, som i perioden 1985-2020 har været engageret i mange forskellige opgaver:

  • Landbrugsfaglige rejser
  • Fællesrejser for større grupper - Haverejser, læserrejser - Særlige grupper med helt specifikke mål for opholdet. - Konferencer - Intensive faglige kurser - Besøg hos udenlandske fagkolleger - Bestyrelser, direktioner og faggrupper - "Kultur og historiske" rejser - Safarirejser

Februar 2017 ophørte vi med vore udlandsrejser og koncentrerede os derefter om at servicere udenlandske gæster frem til afslutningen af 2020:

 
Fra firmaets start har vi modtaget udenlandske gæster i Danmark. Disse fungerer rundt i verden som vort bedste netværk, når vi fra Danmark rejser ud, og derfor kan vi i så godt som alle lande arrangere ophold af særlig karakter.

Veluddannede agronomer, dyrlæger, skovfolk og andre, der kan deres kram fungerede som vore guider på alle destinationer.

DUMAS-JOHANSEN Specialrejser er familieejet og har udviklet sig, - siden starten i 1985, hvor vi specielt betjente den danske og franske landbrugssektor med at løse opgaver tilknyttet produktion, økonomi og rådgivning, - til afslutningsvis at dække de fleste lande.

Et særligt kendetegn er firmaets meget personlige indsigt i og relationer til områder som Sydeuropa, Polen, Østasien (Kina, Viet Nam, Cambodia) og det vestlige USA og Canada.

Vort netværk er meget stort. Mange års rejser har givet de bedst mulige kontakter rundt i verden.Evelyne og Niels Dumas-Johansen